महाशाखा/शाखा

महाशाखा र शाखाका कार्यहरू

प्रशासन, योजना तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा

प्रशासन तथा योजना शाखा

क्र.. बिषय
गैरसरकारी संघ,  संस्थाहरुको अभिलेख र समन्वय
गुनासो  र विवाद व्यवस्थापन
अपराध तथा यातना पीडितको पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति
उपाधि, सम्मान तथा विभूषण
सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आदि
दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको पुन:स्थापना सम्वन्धी
नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा तथा प्रगति विवरण सम्वन्धी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वन्धि कार्य गर्ने
आन्तरिक ब्यवस्थापन सम्वन्धी

 

बिपद् ब्यवस्थापन शाखा

क्र.. बिषय
विपद्  व्यवस्थापन
प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी
प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन
प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्धन, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन
प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन
प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यम सम्वन्धी
सूचनाको हक सम्वन्धी, साइवर सुरक्षा, सम्वन्धी
छापासंचार माध्यम सम्वन्धी
प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण
१० श्रमजीवि सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन
११ प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी
१२ केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन
१३ चलचित्र सम्वन्धी

 

आर्थिक प्रशासन शाखा

मन्त्रालयको बार्षिक बजेट तयार पार्ने
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय संग निकासा माग गर्ने
मन्त्रालयको लागि थप निकासा र रकमान्तर सम्वन्धी कार्य
बिनियोजन, राजस्व र धरौटीको लेखा तयार पार्ने
मन्त्रालयको दैनिक आर्थिक प्रशासन संचालन गर्ने
.ले. . ,.ले.. को बेरुजु लगत खडा गर्ने
मन्त्रालयको बिनियोजित खर्च, राजस्व र धरौटीको लेखा परीक्षण गराउने, बेरुजुको संपरीक्षण गराउने र बेरुजु फर्छयौट गर्ने
मन्त्रालयको आर्थिक विवरण तयार गर्ने
आर्थिक बिषयमा राय परामर्श दिने
१० आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी परी आउने अन्य काम गर्ने

               

सुरक्षा समन्वय महाशाखा

प्रहरी प्रशासन तथा कारागार ब्यवस्थापन शाखा

प्रदेश प्रहरी सम्वन्धी
प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण सम्बन्धी
सामुदायिक प्रहरी
प्रदेश भित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ्ग नियन्त्रण
फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन
पारिवारिक मामिला
सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति र जग्गा विवाद सम्बन्धी
बजार नियन्त्रण सम्वन्धी कार्य
प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सम्वन्धी कार्य

 

शान्ति सुरक्षा तथा सूचना समन्वय शाखा

प्रदेश शान्ति सुरक्षा तथा  सुब्यवस्था सम्वन्धी
अति विशिष्टव्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा
संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकाय संगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय
प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय
अन्तर प्रदेश  सुरक्षा सम्बन्धी
स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग
संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन
निवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी
१० मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्ष संचालन
११ सूचना संकलन तथा बिश्लेण इकाइ संग सम्वन्धित कार्य गर्ने
१२ सुरक्षा सम्वन्धी विभिन्न गतिविधिहरुको विश्लेषणात्मक अध्ययन

           

कानून तर्जुमा महाशाखा

कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्वन्धी
प्रदेशसभामा पेश हुने बिधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्वन्धी
आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबर्धनमा सहयोग
प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन
सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा
प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड
पारिवारिक सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्वन्धी
१० प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी नीति, कानून तर्जुमा
११ बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी  प्रादेशिक नीति, कानून, तर्जुमा
१२ ऐन, अध्यादेश,  नियम, गठन आदेश आदिका सम्वन्धमा सम्वन्धित मन्त्रालयलार्इ परामर्श दिने
१३ प्रदेशलार्इ नयाँ कानून अवश्यक पर्ने नपर्ने सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सो सम्वन्धमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्य
१४ प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने कार्य
१५ मन्त्रालय संग सम्वन्धित ऐन, नियम, गठन आदेश र सूचना आदिको मस्यौदा तयार गर्ने सम्वन्धि कार्य
१६ मन्त्रालयलार्इ विपक्षी बनाएर दायर भएका मुद्दा, पुनरावेदन, रिट वा अन्य दावीहरुको लिखित जवाफ प्रतिउत्तर तयार गर्ने कार्य
१७ संसद समितिहरुमा उपस्थित भर्इ सरकारी विधेयक र गैर सरकारी विधेयकमा सरकारको धारणा राख्ने  
१८ कानूनको एकिकरण र संहिताकरण सम्वन्धी कार्य